Општа Стоматологија

Убавата насмевка ги освојува луѓето околу вас.  За да имате убава насмевка, треба вашите заби и усна празнина редовно да се контролираат и одржуваат. Основно и најчесто извршувана интервенција од страна на општите стоматолози  е пломбирањето. Освен пломбирањето, како основна интервенција може да се спомене и ендондонцијата.

Без општа добра орална слика нема здравје, ниту пак можат да се прават други зафати на забите. Пломбирањето всушност е лекување на забите, услуга  за којашто кај нас добредојдени се и малите и возрасните пациенти. За пломбирање на вашите заби, кај нас се користат нај модерните технологии, за кои што гаранција се нашите задоволни пациенти.

Во лекувањето на забите спаѓа и ендодонцијата, лекувањето на канали кое се прави со отстранување на нервите, со апекс локатори со кои се одредува дигитално должината на коренот. Освен лекувањето, во услугите кои што ги нудиме спаѓа исто така и полнењето на каналите, со најсовремени технологии и биолошки пасти.