За нас

Денешниот свет брзо се развива и стоматологијата е исто така дел од тој развој. Со цел да бидеме секогаш во чекор со трендовите на модерната стоматолошка медицина, ние постојано инвестираме во нови знаења од областа на естетската стоматологија, присуствувајќи на голем број предавања и семинари.